?

Log in

No account? Create an account

Откудо столько денег?
Cat Da Vinchi
harde


Поигрался с цыфрами из статистического управления. Картина выходит интересная - с 2010 гида баланс експорта - импорта негативный. с тенденцыей понижатся. То есть импорт увеличивается быстрее чем експорт. И мне не дает покоя вопрос - Откудо берутся столько лишних денег? Ето 150-170 милионов лат в месяц. А в год вообше 1700 милионов!

Закон есть закон! Придем познее!
Cat Da Vinchi
harde

!!!
Cat Da Vinchi
harde

Naftas cenu grafiks/
Cat Da Vinchi
harde

Diletanta pārdomas par ...! (1)
Cat Da Vinchi
harde
Ērtāk iekārtojoties skatītāju krēslā, ar popkorna tūtu klēpī, skatos seriālu par ciema vecākā statusa iegūšanu un pēļi dalīšanu sociālas mājas koridoros. Sākumā liekas, cienījami vīri un kādas vēl tur šaubas par izvēli, bet pag, pag ... Šim sirmam vīram spieķītis ir skata pēc un sirmā pērve, tik pērve vien ir. Sāc ieskatīties sejās uzmanīgāk, viss ir lēts un butaforisks. Nē tas, tomēr, mani nemulsina, mazā ciemā arī lēta butaforija ir cieņā. Vairāk sāk mulsināt tas, ka šī butaforija tiek izcelta, kā pēdējais cilvēces brīnums un vienīgais, uz ko esam spējīgi.
Bet mēs taču bijām spējīgi sapņot un realizēt sapņus. Skriet, braukt, lidot. Kur palikuši mūsu sapņi? Kas tos atņēmis? Kas tos atdos?
Tags:

Iedvesmojošs video!!
Cat Da Vinchi
harde

eksporta - importa bilance Latvijā / Баланс експорта - импорта в Латвии
Cat Da Vinchi
harde

Milj. latu. / Мил. лат

Disciplīna!? / Дисциплина!?
Cat Da Vinchi
harde
Latvija šo fiskālo disciplīnu ievēroja 3 gadus. Kur esam nonākuši? Ekonomika stagnē, sociālā sistēma ir uz izsīkšanas robežas, cilvēki aizbrauc!
Mēs vēl turējāmies uz to, ka lai arī imports pārsniedz eksportu, tomēr kaut ko varējām pārdot ārpus LV.
Tagad, BĀC, visā Eiropā ekonomika stagnēs un cilvēki meklēs labākus medību laukus. Nebūs uz kurieni eksportēt! Mums iestāsies lielāka krīze, bet Valdis to neapzinas! Kapēc?

Латвия ету фискальную дисциплину выполняла 3 года. Где мы сейчас? Економика стагнирует, социальная система на грани изсячения, люди уежают!
Мы еше держались на том, что пустьи импорт перевышал експорт, всэтаки могли чтото продать вне Латвии.
Теперь БАЦ, во всей Европе економика будет стагнировать, люди всэ больше будут перемешатся туда, где хоть чуть есть работа. У нас кризис будет всэ сильнее, но Валдис Домбровскис ето непонимает! Почему?

http://www.financenet.lv/zinas/408955-ja_es_valstis_neieveros_budzeta_deficitu_bus_sods

Kādai jābūt industriālai politikai/Какой надо быть индустриальной политикои?!
Cat Da Vinchi
harde
“All you had to do in the 1980s was say, ‘That’s industrial policy,’ and it killed anything it was hurled at,” says Senator Levin, who along with Senator Sherrod Brown of Ohio is now among the most vocal advocates of such a policy. “It was the kiss of death. And it set us back 10 to 20 years in terms of manufacturing in America.” What is different now, Levin argues, is that “our companies are not competing with those companies in Korea and Japan. They’re competing with those governments that are supporting them. It’s naïve to believe that we just have to let the markets work and we’ll have a strong manufacturing base in America.” In his view, the lithium-ion investments are tantamount to repairing a kind of market failure.

Original: http://www.nytimes.com/

Mana vizītkarte. Моя визитная карточка.
Cat Da Vinchi
harde
My card!
Mana vizītkarte. Моя визитная карточка.